O FUNDACJI

OBROŃCY - OBROŃCOM

Fundacja Odszkodowań Wojennych

Fundację tworzy grupa profesjonalnych, niezależnych, apolitycznych prawników: adwokatów, radców prawnych i notariuszy których łączy silne poczucie sprawiedliwości dla ofiar totalitaryzmów.

Dlatego też naszym podstawowym celem jest uzyskiwanie odszkodowań dla polskich ofiar II wojny światowej, ofiar stanów wojennych i konfliktów zbrojnych. Chcemy zmienić system, który dzisiaj skupia się na osądzeniu faktycznych sprawców, a nie Państwa które zainicjowało konflikt zbrojny. Głos ofiar musi wybrzmieć nie tylko w procesach karnych, gdzie oskarżonym jest faktyczny sprawca, ale również w procesach cywilnych gdzie pozwanym jest Państwo, które rozpoczęło i prowadzi konflikt zbrojny.

Pomoc procesowa dla ofiar

Inicjujemy procesy sądowe, podczas których walczymy o sprawiedliwość dla ofiar.
Prowadzenie procesów sądowych wymaga ogromnych nakładów finansowych. Polscy prawnicy działają pro publico bono, jednak poza wiedzą pracowniczą w takich procesach niezbędna jest specjalistyczna wiedza ekspertów. Korzystamy z ekspertyz i analiz historyków, archiwistów, ekonomistów, a także tłumaczy (wszystkie dokumenty muszą być bowiem tłumaczone na język urzędowy, obowiązujący w kraju, gdzie wytaczamy powództwo). W przypadku procesów, z elementem historycznym, jest to ogromna liczba dokumentów, często archiwalnych, które wymagają analizy pod względem historycznym, archiwalnym, prawnym. Niemal każdy z dokumentów wymaga następnie potwierdzenia notarialnego oraz tłumaczenia. Wszystkie te działania generują znaczne koszty, które dotychczas pokrywaliśmy sami. Jednak aby działać długofalowo, prowadzić działania statutowe – w tym procesy sądowe – na szeroką skalę, potrzebujemy wsparcia naszych przyjaciół – darczyńców.

Działania i lobbing międzynarodowy na rzecz wprowadzenia przepisów wypłaty odszkodowań dla ofiar

Naszym celem dalekosiężnym jest pomoc systemowa czyli wypracowanie międzynarodowych przepisów, które pozwolą każdej osobie fizycznej doświadczającej zbrodni wojennych, na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko Państwu – agresorowi. Ofiary konfliktów zbrojnych, w procesach karnych przeciwko sprawcom, mają często rolę jedynie świadków. Sprawy cywilne w jednym państwach są wygrywane przez ofiary, zaś w innych pozwy cywilne są odrzucane lub oddalane, z bardzo różnych powodów. Chcemy więc doprowadzić do stworzenia przepisów, w postaci międzynarodowych aktów prawnych, które jednoznacznie wskażą nie tylko możliwość dochodzenia przez indywidualne ofiary roszczeń bezpośrednio od Państwa – agresora, ale również wskazujących ścieżkę i procedurę takiego działania.

Edukacja w zakresie polskich ofiar II wojny światowej

Do celów statutowych Fundacji Odszkodowań Wojennych należy również prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie analiz prawnych, przedstawianie sądom opinii prawnych (tzw. amicus curiae) publikacja wyników badawczych w zakresie praw ofiar wojen i konfliktów zbrojnych.

TOP