KLUB PRZYJACIÓŁ FUNDACJI

OBROŃCY - OBROŃCOM

BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY

Dołącz do Klubu Przyjaciół

Klub Przyjaciół Fundacji Odszkodowań Wojennych zrzesza osoby, które przekazują regularne, comiesięczne darowizny. Możemy działać jedynie dzięki współpracy i pomocy darczyńców. Przyjaciele Fundacji zrzeszeni w Klubie otrzymują comiesięczny raport z prowadzonych spraw sądowych, możliwość bezpłatnego udziału w konferencjach i eventach organizowanych przez Fundację oraz czasopismo Victims Voice Matters.

NIE ZMIENISZ PRZESZŁOŚCI, MOŻESZ WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

WSPIERAMY PRAWA POLSKICH OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ

W jakim celu stworzyliśmy Klub Przyjaciół?

Prawnicy i eksperci Fundacji działają pro publico bono. Prowadzenie spraw sądowych, prowadzenie programów stypendialnych dla młodych adeptów prawa, lobbing na rzecz stworzenia Międzynarodowego Trybunał ds. Odszkodowań Wojennych to najważniejsze działania Fundacji Obrońcy – Obrońcom. Aby móc działać w pełni skutecznie potrzebujemy wsparcia.

Samo przygotowanie sprawy sądowej to m.in. kwerenda archiwów, analiza obszernej dokumentacji, opłaty administracyjne, koszty opinii rzeczoznawców,  analiza prawna (w tym prawa międzynarodowego), przygotowanie pełnych akt i reprezentacja Beneficjentów przed sądem, koszty dokonywanych tłumaczeń (tłumaczenia przysięgłe i zwykłe) wpisy i opłaty sądowe. Działania prawników prowadzone są nieodpłatne – w ramach realizowanych projektów. Wsparcie prawników wymaga ciągłego dofinansowywania. Tyko dzięki wsparci naszych Darczyńców możemy realizować nasze cele statutowe.

Klub Przyjaciół Fundacji – Dołącz do Obrońców!

Co zyskuje Darczyńca?

  • Możliwość odliczenia darowizny
  • Rzeczywisty wpływ na prawne działania w imieniu polskich ofiar II wojny światowej
  • Wdzięczność ofiar lub ich rodzin
  • Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację
  • Możliwość realnego wpływu na działania Fundacji (programy stypendialne, interwencje procesowe, działania międzynarodowe)
  • Poczucie, że wymierzenie sprawiedliwość – nawet po latach – ma sens i jest fundamentem dla każdej społeczności
Dla darczyńców oferujących jednorazową wpłatę powyżej 50.000 zł istnieje możliwość indywidualnie określonych działań, w tym m.in.
  • Otrzymywanie raportu z prowadzonych spraw sądowych
  • Bezpłatny udział w konferencjach i eventach organizowanych przez Fundację
  • Możliwość otrzymywania dedykowanych informacji od Fundacji
TOP