MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ DS. ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH

OBROŃCY - OBROŃCOM

IDEA FUNDACJI OBROŃCY - OBROŃCOM

Międzynarodowy Trybunał ds. Odszkodowań Wojennych

Ideą Fundacji Obrońcy – Obrońcom jest stworzenie w Polsce Międzynarodowego Trybunału ds. Odszkodowań Wojennych. Trybunał rozpoznawałaby roszczenia indywidualnych podmiotów przeciwko Państwu – Agresorowi. Trybunał działaby pod auspicjami OZN.

Polska jest tym krajem, która doznała największych strat osobowych oraz materialnych. Obecnie Polska jest również krajem frontowym, za granicą którego toczy się wojna wywołana przez Rosję.

Obecnie ofiary napaści – również i tych dokonywanych w przeszłości – nie mogą występować przeciwko Państwu – Agresorowi. Istniejące Międzynarodowe Trybunały (Międzynarodowy Trybunał ds. Karnych, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości) nie przewidują procedury występowania indywidualnych ofiar przeciwko danemu Państwo, które dokonało agresji. Prawnicy Fundacji chcą doprowadzić do stworzenia Międzynarodowego Trybunału ds. Odszkodowań Wojennych oraz wprowadzić przepisy, które jednoznacznie wskażą nie tylko możliwość dochodzenia przez indywidualne ofiary roszczeń bezpośrednio od Państwa – agresora, ale również doprecyzują ścieżkę i procedurę takiego działania.

Tylko dzięki pomocy Przyjaciół Fundacji – Darczyńców możemy realizować naszą misję statutową.

TOP