SPRAWY SĄDOWE

OBROŃCY - OBROŃCOM

SPRAWA ODSZKODOWANIA OD FIRMY BAYER
 • Fundacja Obrońcy – Obrońcom występuje w imieniu córki Tadeusza Śledzińskiego z roszczeniem o zapłatę odszkodowania i przeproszenie. Pozew skierowany jest przeciwko firmie Bayer, która w czasie II wojny światowej korzystała z pracy przymusowej więźniów w Auschwitz (będąc częścią koncernu IG Fraben).
 • Pozew złożyła córka Tadeusza Śledzińskiego, w Sądzie Okręgowym w Krakowie. . Reprezentowane są przez: adw. Monikę Brzozowską – Pasieka r.pr. Jerzego Pasieka, adw. Wiktora Niemca, adw. Jarosława Ziobrowskiego, adw. Tomasza Złocha, adw. Tomasza Budnikowskiego – adwokatów i radców prawnych zrzeszonych wokół Fundacji Obrońcy – Obrońcom. Waloryzację świadczeń przygotował prof. Mirosław Kłusek. Adwokaci i radcy prawni Fundacji Obrońcy – Obrońcom, jak również eksperci działają pro publico bono.
 • Tadeusz Śledziński był wybitnym inżynierem, naukowcem, twórcą patentów (złożył 29 usprawnień i udoskonaleń technologicznych), poliglotą oraz budowniczym m.in. Zakładów Azotów w Tarnowie.
 • Był również wielkim polskim patriotą – ochotnik w obronie Lwowa (jeden z Orląt lwowski), porucznik w czasie walk polsko – bolszewickich, kawaler orderów Virtuti Militarii i Medalu Niepodległości.
 • W czasie II wojny światowej organizował m.in. sabotaż w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Został aresztowany przez tajną niemiecką policję państwową i niedługo później został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przyjechał do niemieckiego obozu drugim transportem 20.06.1940 r. Otrzymał numer obozowy 835. Należał do grupy aresztowanych inteligentów tworzących tzw. „Trzynastkę z Mościc”.
 • Mimo krytycznej sytuacji Tadeusz Śledziński nie tracił poczucia człowieczeństwa i nawet w tak niehumanitarnych warunkach pozostał wierny swoim wartościom – pomagał pozostałym więźniom, którzy byli w jeszcze trudniejszej sytuacji. Krótko po przybyciu do obozu został zmuszony do pracowania w przedsiębiorstwie Buna IV należącym do IG Farben w Monowicach

Portret Tadeusza Śledzińskiego wykonany w Auschwitz.

Wesprzyj Nasze Działania

Polscy obywatele – ofiary II wojny światowej zasługują na odszkodowania!
SPRAWA ODSZKODOWANIA DLA RODZINY WELLISZ
 • Fundacja Obrońcy – Obrońcom występuje w imieniu spadkobierców Leopolda Wellisza z roszczeniem o zapłatę odszkodowania i przeproszenie. Pozew skierowany jest przeciwko Republice Niemieckiej (spadkobiercy III Rzeczy) oraz firmie Henschel, która w czasie II wojny światowej otrzymała fabryką Fablok (Henschel und Sohn).
 • Roszczenie złożyli żyjący wnukowie Leopolda Wellisza, w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Reprezentowani są przez: adw. Monikę Brzozowską – Pasieka r.pr. Jerzego Pasieka, adw. Wiktora Niemca, adw. Jarosława Ziobrowskiego, adw. Tomasza Złocha, adw. Tomasza Budnikowskiego – adwokatów i radców prawnych zrzeszonych wokół Fundacji Obrońcy – Obrońcom. Waloryzację świadczeń przygotował prof. Mirosław Kłusek. Adwokaci i radcy prawni Fundacji Obrońcy – Obrońcom, jak również eksperci działają pro publico bono.
 • Leopold Wellisz był przemysłowcem, ekonomistą, mecenasem sztuki. Studiował w Kijowie, Paryżu, Wiedniu. Praktykował w bankach w Berlinie i Brukseli.
 • W przedwojennej Polsce znany jako wielki mecenas sztuki.
 • Leopold Wellisz był założycielem, udziałowcem oraz prezesem w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce „Fablok”. Był największym akcjonariuszem w firmie i w ramach swojego stanowiska otrzymywał pensję oraz dywidendę.
 • W 1939 roku, w wyniku wybuchu II Wojny Światowej został zmuszony do ucieczki z kraju i porzucenia przedsiębiorstwa. Dzięki pomocy tzw. „Grypy Ładosia” przedostał się do Szwajcarii, a następnie do Stanów Zjednoczonych.
 • W wyniku wojny utracił nie tylko swoje zarobki, ale również własność nieruchomości, biżuterię, cenne antyki, kolekcję dzieł sztuki, wartościowe i unikalne zbiory. Własności swojej nigdy nie odzyskał.

Wesprzyj Nasze Działania

Polscy obywatele – ofiary II wojny światowej zasługują na odszkodowania!
Kontakt dla mediów – dr Monika Brzozowska – Pasieka, prezes Fundacji, 502 27 58 23, m.brzozowska@obroncy.com
TOP