HANNA CEDZYŃSKA

OBROŃCY - OBROŃCOM

  • Zainteresowania naukowe: ochrona dóbr osobistych, prawo rzeczowe, prawo międzynarodowe
  • Praktykantka w Kancelarii Pasieka, Brzozowska i Partnerzy
  • Studentka drugiego roku prawa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
  • Pracownik Punktu Skoordynowanej Pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

Hanna Cedzyńska

ul. B. Zaleskiego 18/1
31- 525 Kraków
Email: h.cedzynska@obroncy.com

Zainteresowania

Ochrona dóbr osobistych

Prawo rzeczowe

Prawo międzynarodowe

TOP