JAROSŁAW LITWIN

OBROŃCY - OBROŃCOM

  • Specjalizuje się w ochronie dóbr osobistych, ubezpieczeniach gospodarczych, prawie rodzinnym
  • Prowadzi działalność społeczno-patriotyczną
  • Zwycięzca w wielu głośnych sprawach sądowych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, co skutkowało m.in. ujawnieniem po dwudziestu latach przez pion Prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej sprawozdania poddającego w wątpliwość odpowiedzialność polskich mieszkańców za udział w zagładzie Żydów w Jedwabnem
  • Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim
  • Odznaczony przez Ministra Kultury Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Posługuje się językiem angielskim na poziomie C2, co potwierdza Certyfikat Cambrigde Certificate of Proficiency in English (CPE)

Jarosław Litwin

ul. B. Zaleskiego 18/1
31- 525 Kraków
Tel.: +48 665 818 910
Email: j.litwin@obroncy.com

Specjalizacja

Prawo rodzinne

Ubezpieczenia gospodarcze

Ochrona dóbr osobistych

TOP