JERZY PASIEKA

OBROŃCY - OBROŃCOM

  • Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr osobistych, prawie gospodarczym, prawie upadłościowym i naprawczym
  • Współautor komentarza do ustawy Prawo prasowego
  • Członek rady Fundacji Instytutu Państwa i Administracji oraz Rady Fundacji im. Janusza Kurtyki
  • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Specjalista w obsłudze prawnej z ponad 30 letnim doświadczeniem
  • Wybitny praktyk z zakresu dóbr osobistych, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr osobistych naruszanych w mediach a także precedensowych spraw związane z zadośćuczynieniami lub odszkodowaniami w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi historii Polski

Jerzy Pasieka

ul. B. Zaleskiego 18/1
31- 525 Kraków
Tel.: +48 608 522 250
Email: j.pasieka@obroncy.com

Specjalizacja

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

TOP