MARLENA FUDAŁA

OBROŃCY - OBROŃCOM

  • Zainteresowania naukowe: prawo rolne Unii Europejskiej, problematyka ochrony dóbr osobistych
  • Praktykantka w Kancelarii Pasieka, Brzozowska i Partnerzy
  • Uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Contemporary Problems of Law & Economics"
  • Uczestniczka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Prawo małżeńskie i rodzinne”
  • Studentka piątego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • Stypendystka rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Uczestniczka Ogólnopolskiej Konferencji naukowej: „Problemy Społeczne i polityczne XXI wieku”

Marlena Fudała

ul. B. Zaleskiego 18/1
31- 525 Kraków
Email: m.fudala@obroncy.com

Zainteresowania

Prawo rolne UE

Problematyka ochrony dóbr osobistych

TOP