Mirosław Kłusek

OBROŃCY - OBROŃCOM

  • Specjalizuje się w historii najnowszej gospodarczej
  • Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Pracownik Katedry Historii Ekonomii Instytutu Ekonomicznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
  • Autor dwóch rozdziałów oraz współautor trzech rozdziałów publikacji pt. „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”
  • Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ponad 100 ekspertyz i innych opracowań naukowych, sporządzonych dla administracji państwowej, instytucji publicznych i niepublicznych oraz przedsiębiorstw
  • Pasjonat historii, szczególnie II wojny światowej. Zainteresowania badawcze: straty wojenne Polski poniesione podczas II wojny światowej, historia bankowości, zmiany własnościowe w Polsce po II wojnie światowej, funkcjonowanie nieruchomości ziemskich w pierwszej połowie XX wieku
  • Dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego w 2022 roku

Mirosław Kłusek

ul. B. Zaleskiego 18/1
31- 525 Kraków
Email: m.klusek@obroncy.com

Specjalizacja

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

Prawo karne

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

Prawo karne

TOP