MONIKA BRZOZOWSKA - PASIEKA

OBROŃCY - OBROŃCOM

 • Specjalizuje się w prawie prasowym i autorskim, w prawie cywilnym z zakresu dóbr osobistych, w prawie międzynarodowym oraz w ochronie danych osobowych;
 • Doktorantka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim – doktorat pt. „Prawo autorskie w muzeum” obroniony w 2018 r.
 • Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy
 • Szkoleniowiec z zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego, danych osobowych, informacji publicznej
 • Wielokrotny gość w programach informacyjnych – telewizyjnych i radiowych
 • Wykładowca akademicki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (prawo własności intelektualnej) w latach 2009 – 2020
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Politycznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
 • Autorka lub współautorka wielu pozycji książkowych m.in. m.in. „Ochrona danych osobowych w sieci”, „Ochrona danych osobowych w sądzie”, „Dostęp do informacji publicznych w instytucji kultury”, „Komentarz do prawa prasowego”, „Prawo mediów”, „Prawo autorskie w reklamie i marketingu”, „Prawo autorskie w instytucji kultury”, „Przewodnik po prawie autorskim dla instytucji kultury”, „Rzecznik prasowy”, oraz szeregu naukowych artykułów
 • Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Auschwitz – Birkenau
 • Autorka projektu nowelizacji prawa prasowego
 • Asystent Prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie w latach 2003 – 2007

Monika Brzozowska - Pasieka

ul. B. Zaleskiego 18/1
31- 525 Kraków
Tel.: +48 502 275 823
Email: m.brzozowska@obroncy.com

Specjalizacja

Prawo prasowe

Prawo autorskie

Prawo cywilne

Prawo międzynarodowe

Ochrona danych osobowych

TOP