PIOTR KOBIELSKI

OBROŃCY - OBROŃCOM

  • Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych, prawie wojskowym, prawie UE
  • Doktorant studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Prawa Międzynarodowego
  • Członek Weatherhead Centre for International Affairs on Harvard University w latach 2012 – 2013
  • Autor artykułu „Opieka dyplomatyczno-konsularna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”
  • Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim
  • Adiunkt Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania, Zakład Prawa i Ekonomii
  • Współautor artykułu „Środki tymczasowe w sporze między Ukrainą a Federacją Rosyjską dotyczącym zarzutów popełnienia zbrodni ludobójstwa a kwestia jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”
  • Współautor artykułu „Zbrodnia Katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”

Piotr Kobielski

ul. B. Zaleskiego 18/1
31- 525 Kraków
Email: p.kobielski@obroncy.com

Specjalizacja

Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo humanitarnych konfliktów

Prawo wojskowe

Prawo UE

TOP