TOMASZ BUDNIKOWSKI

OBROŃCY - OBROŃCOM

  • Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym, spadkowym, administracyjnym i gospodarczym
  • Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim
  • Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. w Klinice, Palestrze, Private Banking, Мєдичне Право (Medyczne Prawo)
  • Członek Komisji Wizerunku i Komunikacji przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Uniwersytecie w Bonn i Uniwersytecie Warszawskim
  • Stypendysta fundacji Sokrates-Erasmus na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
  • Przewodniczący Sekcji Prawa Ukraińskiego przy Izbie Adwokackiej w Warszawie

Tomasz Budnikowski

ul. Marszałkowska 28a m. 1
00-576 Warszawa
Tel.: +48 22 648 94 04
Email: t.budnikowski@obroncy.com

Specjalizacja

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

TOP