WIKTOR NIEMIEC

OBROŃCY - OBROŃCOM

  • Specjalizuje się obsłudze prawnej zarówno na rzecz osób prywatnych jak również osób prawnych
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Doradca prawny spółek z branży medycznej, budowlanej, ochroniarskiej, wydawniczej i nieruchomości
  • Pasjonat prawa, szczególnie zainteresowany problematyką nadzwyczajnych środków zaskarżenia na gruncie prawa cywilnego i karnego
  • Współautor komentarza do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • Uczestnik w pracach legislacyjnych jako doradca przy tworzeniu projektów aktów prawnych z zakresu prawa konkurencji i prawa administracyjnego
  • W czasie studiów zaangażowany w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach Kliniki Prawa

Wiktor Niemiec

ul. B. Zaleskiego 18/1
31- 525 Kraków
Tel.: +48 000 000 000
Email: w.niemiec@obroncy.com

Specjalizacja

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

Prawo karne

Prawo administracyjne

Prawo gospodarcze

Prawo karne

TOP